Podmínky pro uzavření smlouvy

 

  • občan ČR starší 18 let
  • důchodce nebo zaměstnanec – nesmí být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě a pracovní poměr musí být sjednán na dobu neurčitou
  • podnikatel – fyzická osoba (OSVČ) nebo právnická osoba, musí podnikat minimálně 1 rok

 

Smlouvu nemohou uzavřít – nezaměstnaní, studenti, ženy/muži pobírající  jiné sociálních dávky (vyjma žen/mužů na mateřské dovolené) a cizinci

 

POTŘEBNÉ DOKLADY

 

a)     Financovaná částka do 60 000,-

-        platný občanský průkaz

-        druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz nebo rodný list

-        Zaměstnanec: čestné prohlášení o příjmech (je součástí smlouvy)

-        OSVČ: čestné prohlášení o příjmech (je součástí smlouvy)

-        Žena/muž na mateřské dovolené: čestné prohlášení o příjmech (je součástí smlouvy)

-        Důchodce: čestné prohlášení o příjmech (je součástí smlouvy)

-        Právnické osoby: kopie výpisu z obchodního rejstříku

 

b)     Financovaná částka od 60 001,- do 100 000,-

-        platný občanský průkaz

-        druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz nebo rodný list

-        Zaměstnanec: potvrzení o příjmu

-        OSVČ: živnostenský list, kopie posledního daňového přiznání s razítkem Finančního úřadu

-        Žena/muž na mateřské dovolené: výměr mateřské dovolené

-        Důchodce: výměr důchodu, poslední výpis z BÚ s vyčíslením důchodu nebo kopie poslední složenky (pokud je důchod vyplácen na poště)

-        Právnické osoby: kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopie posledního daňového přiznání s razítkem Finančního úřadu (včetně všech příloh rozvaha, výkaz zisků a ztrát…)

 

c)     Financovaná částka od 100 001,-

-        platný občanský průkaz

-        druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz nebo rodný list

-        Zaměstnanec: potvrzení o výši příjmů, doklad pro ověření adresy, např. faktura za nájem, za plyn, elektřinu, SIPO, poslední výpis z běžného účtu

-        OSVČ: živnostenský list, kopie posledního daňového přiznání s razítkem Finančního úřadu , doklad pro ověření adresy (např. faktura za nájem, plyn, elektřinu, SIPO, poslední výpis z běžného účtu

-        Žena/muž na mateřské dovolené: výměr mateřské dovolené, doklad pro ověření adresy, např. faktura za nájem, za plyn, elektřinu, SIPO, poslední výpis z běžného účtu

-        Důchodce: výměr důchodu nebo kopie poslední složenky (pokud je důchod vyplácen na poště), doklad pro ověření adresy, např. faktura za nájem, za plyn, elektřinu, SIPO, poslední výpis z běžného účtu

-        Právnické osoby: kopie výpisu z obchodního rejstříku, kopie posledního daňového přiznání s razítkem Finančního úřadu (včetně všech příloh rozvaha, výkaz zisků a ztrát…) , doklad pro ověření adresy (např. faktura za nájem, plyn, elektřinu,  poslední výpis z běžného účtu)

Cart  

No products

Shipping 0Kč
Tax 0Kč
Total 0Kč

Prices are tax included

Check out

for salons & specialists